HARMONOGRAM EGZAMINU ZAWODOWEGO

Sesja 2/2020 (czerwiec-lipiec)

7.6.2020

Szanowni Państwo,

w załączniku znajduje się harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - sesja 2/2020 (czerwiec-lipiec) dla zdających w zawodach:

  1. technik administracji - kwalifikacja AU.68

  2. technik BHP - kwalifikacja MS.12

  3. flortysta - kwalifikacja RL.26

  4. opiekun medyczny - kwalifikacja MS.04

  5. technik informatyk - kwalifikacja EE.08

Zdający egzamin praktyczny z kwalifikacji RL.26 oraz MS.04 w dniach 8-10 czerwca 2020 r. na swoje adresy e-mail otrzymają szczegółowy harmonogram egzaminu ze wskazaniem daty i godziny egzaminu (zdający podchodzą do egzaminu praktycznego z tych kwalifikacji w różnych dniach i o różnych godzinach, w zależności od zmiany, do której został przydzielony).

Informujemy, że przydzielony dzień i godzina egzaminu nie mogą być zmienione.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.

801 100 777

pon – pt: 9.00 - 17.00

Partnerzy:

PIFS Vipera ProGrupa SketchUp
Zapisz
się online

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookies można znaleźć w Polityce prywatności.