Menu

Szczegóły kierunku

Opis kierunku

Fachowa opieka nad osobą starszą to odpowiedzialna i rozwojowa praca. W starzejących się społeczeństwach każdy specjalista w tym zakresie jest na wagę złota – w Polsce i za granicą. Wysokie zarobki w krajach UE, coraz więcej ogłoszeń o pracę i specjalistycznych firm zatrudniających opiekunów osób starszych, sprawiają, że ten kierunek wybiera coraz więcej naszych Słuchaczy!

 • Tryb nauczania:

  zaoczny

 • CZAS TRWANIA:

  2 lata

 • KOSZT:

  kierunek bezpłatny

 • UZYSKANY DOKUMENT:

  dyplom Szkół Żak

 • UZYSKANY TYTUŁ:

  Opiekun osoby starszej

PERSPEKTYWY PRACY:

 • Domy pomocy społecznej

 • Dzienne domy pomocy społecznej

 • Hospicja

 • Organizacje pozarządowe

 • Prywatna opieka nad osobami starszymi

 • Środowiskowe domy samopomocy

 • Zakłady opiekuńczo-lecznicze

PRZYKŁADOWY PROGRAM NAUCZANIA:

 • Aktywizacja społeczna

 • Język migowy

 • Język obcy w pomocy społecznej

 • Metodyka pracy opiekuńczej

 • Organizacja opieki nad osobą starszą

 • Organizacja wsparcia dla osoby starszej

 • Podstawy przedsiębiorczości

 • Podstawy przedsiębiorczości

 • Psychologia i socjologia w opiece nad osobą starszą

 • Umiejętności opiekuńcze